ceník
platný od 6/2020

individuální terapie – 45 min 

800 Kč

individuální konzultace / terapie pro UAE – 45 min 

1000 Kč

párová/ rodinná terapie (2 osoby a víc) –  75 min 

1200 Kč

Konzultace, která není omluvena 2 dny předem, je účtována v plné výši.
Konzultace probíhají v 
jazyce českém a arabském. 

Cenová nabídka platí i pro online konzultaci a je třeba uhradit předem. 

Osobní konzultace bude hrazena v hotovosti na místě, nebo převodem (předem) na účet: 1033927528/6100.