psycholog a psychoterapeut
psychologické poradenství, psychoterapie a krizová intervence

něco o mněNarodil jsem se v Izraeli. Česko se stalo mým domovem v roce 2004. Obor psychologie jsem vystudoval na filozofické fakultě MU v Brně. Miluji svou práci a zároveň mám k ní obrovský respekt. Vaše důvěra a sdílení není samozřejmostí.  

Část mé praxe byla zaměřená na dospívající osoby s jejich rodinnými příslušníky (rodiče, prarodiče). Dlouhodobá praxe v této oblasti mě naučila, že nejefektivnější způsob práce s mládeží a jejich vývojovou problematikou závisí nejen na spolupráci s klienty samotnými, ale také na kvalitní kooperaci s jejich rodinnými příslušníky. Efektivní změna se vždy odvine od fungování rodinného systému jako celku. 

Další oblast mé praxe byla zaměřená na dospělou klientelu - individuální, párová a skupinová psychoterapie v různých oblastech poradensko-terapeutického působení včetně mediace a supervize. 

Dále se věnuji oblasti akademické/školicí. Na Masarykově univerzitě jsem působil jako externí vyučující specializace Andragogiky osob se sociálně patologickými projevy. 

Práce s lidmi, kteří se ocitli v těžkých situacích psychického nebo výchovného rázu mě hluboce naplňuje a motivuje. Vidím v ní obrovský smysl a doufám, že naše společná snaha přinese kýžené plody. 

vzdělání 

 • 2006 – 2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, jednooborová psychologie se specializací na klinickou psychologii

vzdělání v psychoterapii: 

 • od roku 2015 Komplexní vzdělání v psychoterapeutickém směru gestalt terapie podle mezinárodních i českých standardů. Gestalt Studia-Gestalt s.r.o.

doplňující vzdělání : 

 • 2011 Assessment centrum aneb jak na výběrové řízení – Poradenské centrum Masarykovy univerzity

 • 2015 – 2016 kompletní krizová intervence, telefonická, tváří v tvář, 150 hod – D-občanské sdružení, Liberec

další vzdělání v oblasti psychodiagnostiky: 

 • 2014 – Muzikoterapie – 18 výcvikových hodin – muzikoterapeutická asociace České republiky, Praha 

 • 2014 – BAUM test – 16 výcvikových hodin –Test stromu – Zdeněk Altman, Praha

 • 2015 – TAT – 16 výcvikových hod – Test apercepce ruky – Zdeněk Altman, Praha

 • 2015 – Lüscherův barvový test 8 výcvikových hodin – Zdeněk Altman, Praha

 • 2015 – FDT  16 výcvikových hodin – kresba postavy –  Zdeněk Altman, Praha

 • 2019 –  ROR – Certifikovaný kurz Rorschachovy metody, Brno 

pracovní zkušenosti 

2014–2020 Diagnostický ústav, SVP Brno, Veslařská 246 – psycholog

 • individuální terapie
 • párová terapie
 • skupinová terapie pro dospívající
 • terapeutické skupiny pro rodiče
 • psychodiagnostika

2018–2020 Město Židlochovice – psycholog a psychoterapeut 

Psychologická výpomoc nepřizpůsobivým občanům. Psycholog projektu "Začít znovu aneb návrat nezaměstnaných osob na trh práce" – Poradenská, terapeutická a psychodiagnostická práce s jednotlivci a rodinou. Terapeutická práce, resocializace bezdomovců.


2015–2020 Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta – institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – externí vyučující 

 • Andragogika osob se sociálně patologickými projevy, Výuka zaměřená na praxi
 • Penitenciaristika a penologie, Výuka zaměřená na praxi


2016–2017 MěÚ Židlochovice – psycholog, psychoterapeut, mediátor

 • rodinná terapie, individuální terapie, párová terapie 
 • mimosoudní dohody o svěření dětí do péče
 • posudky (nesoudní) 
 • mediace při rozvodových sporech 
 • supervize pro sociální odbor a OSPOD

oblasti, kterým se věnuji


individuální terapie

Chcete na sobě pracovat a rozvíjet se osobnostně nebo vývojově? Potřebujete pomoc s dlouhodobými problémy, které se vám často opakují? Není vám dobře?

párová terapie

Máte problém s partnerem/ partnerkou a chcete vzájemný problém vyřešit? Je pro vás partner/ partnerka důležitý/ á, přesto vašemu vztahu něco zásadního chybí? 

rodinná terapie

Chcete řešit nějaký mezigenerační problém (dítě–rodič–prarodič)?  Chová se vaše dítě problematicky a nevíte si s ním rady? Hledáte pro něj odbornou pomoc?

krizová intervence

Procházíte aktuálně nějakou těžkou až krizovou životní situací a potřebujete krátkodobou pomoc, podporu, radu, vedení nebo doporučení a další odborné směrování? 

můžete se na mě obrátit, když

 • jste dospívající osoba a máte pocit, že vám rodiče nerozumí
 • se potřebujete poradit s čímkoliv ohledně vašeho psychického zdraví 
 • jste na vše v životě sám/sama a potřebujete podporu
 • jste rodič a nevíte si rady se svým dospívajícím synem/dcerou 
 • jste nešťastní, smutní, frustrovaní a nevíte co s tím
 • jste se ocitl/a v tíživé životní situaci a potřebujete okamžitou pomoc či radu
 • pociťujete náznaky duševního onemocnění nebo psychického negativního ladění
 • máte zájem o seberozvoj a hlubší sebepoznání
 • potřebujete pomoc při velkých a obtížných životných rozhodnutích
 • jste zažil traumatizující situaci a máte pocit, že tato zkušenost vám brání v osobním rozvoji 
 • máte problémy v mezilidských vztazích, privátních nebo pracovních 
 • máte pocit, že máte nízké sebevědomí a nedaří se vám prosadit
 • máte problém se závislostí (látkovou / nelátkovou) 
 • potřebujete si popovídat, mluvit o těžkých tématech a nechcete to řešit se svými nejbližšími
 • máte problém v zaměstnání